O Barco e a Terra de Valdeorras durante a II República e o Franquismo. (1931-1977).

Félix García Yáñez  

Da-las gracias a Félix García Yáñez polo seu sensacional libro publicado por Edicións A Nosa Terra. Ano 2005

 

O libro sensacional de Félix García Yáñez.

Algunhas cousas sobre Alberguería no libro de Félix García Y.

A inauguración de Franco da Presa de Prada o dia 15/09/1961. Páxina 551 do libro citado.

A historia do pobo de Alberguería na súa loita en contra do encoro de Prada. Páxina 556 e posteriores.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír