Secundina Mondelo e a súa familia.

Pescadeira de Lentellais 1955.

Fotografía familiar.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.