FESTA  DO ANO     2002. (Especial)

A MIÑA 1ª FESTA.

Alberguería está viva.                              

¡Sempre Alberguería!                            :

Subcapítulo Presentación (especial).
 
Subcapítulo Cascallana.
 
Subcapítulo Camiño da festa.
 
Subcapítulo Na festa. Fotos da xente.
 
Subcapítulo Video da festa.
 
Subcapítulo A misa.
 
Subcapítulo A comida   
 
Subcapítulo A queimada.
 
Subcapítulo Os chistes.
 
Subcapítulo Sto Cristo da Ascensión.
 
Subcapítulo As reivindicacións.

ALBERGUERÍA

POBO ASOLAGADO POLO ENCORO  DE PRADA 1958 (Ourense). 

Encoro de Prada en Ourense. Debaixo está o pobo de Alberguería. ............ Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.