Observar o que queda reducido o río Xares, a un simple grifo dos que temos na casa para a ducha.

Realmente esta empresa Hidroeléctrica que é Iberdrola, e tamén Fenosa e moitas minicentrais riesen dos galegos.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.