Previa Galería Seguinte

Presa no río Xares (A Veiga-Ourense). No leito do río vense arrabazas,  buños e pes de Boi (Oenantes).

Previa Galería Seguinte