Reunión da Asociación cultural Alberguería-Oleiros (Abril do 2011)

A

C

A

O.

*

2

0

1

1

 

Reunión da Asociación Cultural Alberguería- Oleiros, abril do 2011.

 
 
 
 
 
 
Temas tratados na reunión:
 
Outra fotografía da reunión.
 

1.- Lectura da acta anterior.

Foi aprobada por unanimidade.

2.- Presentación das contas actuais.

Foron aprobadas por unanimidade.

3.- Preparación da festa 2011.

Quedouse, en seguir a linea do ano pasado.

4.- Rogos, preguntas e comentarios.

 

Outra fotografía da reunión.

                acao@albergueria.es

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír