Reunión da Asociación cultural Alberguería-Oleiros (Abril do 2010)

A

C

A

O.

*

2

0

1

0

 

Reunión da Asociación Cultural Alberguería- Oleiros, abril do 2010.

 
 
 
 
 
 
Temas tratados na reunión:
 
Outra fotografía da reunión.
 

1.- Lectura da acta anterior.

Foi aprobada por unanimidade.

2.- Presentación das contas actuais.

Foron aprobadas por unanimidade.

3.- Toma de decisicións sobre as cuotas de socios.

Tomouse a decisión de cobrar os socios:  15 € por familia.

4,.- Preparación da festa 2010.

Quedouse, dado o ofrecemento do alcalde actual de A Veiga,  de presentarlle un listado de necesidades para a festa a celebrar o día 15 de agosto do 2010.

5.- Rogos, preguntas e comentarios.

 

Como tema máis importante tomouse a decisión  de cobrar 15 € por familia os socios.

Outra fotografía da reunión.

                acao@albergueria.es

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír