Fotografía dende Oleiros e Prada. Vese a isla Preboubo e a dereita os canón do Xares e do Mao.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.