Fotografía dende Oleiros e Prada. Vese a isla Preboubo e a presa de Prada.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.