...

Descoñezo o autor da fotografía

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.