...

Panel de Sta. Cristina.

Con máis detalle

Os puntos marróns son a senda e os puntos blancos e negros son sendas alternativas. O trazado continuo blanco é a estrada de Sta Cristina a Prada.

 

 

 

 

Flora da zona.

 

Fauna da zona.

Normas a seguir no sendeiro

 

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.