1   2   3 

 

Página índice
 

Nas fotografías están Lily, Xexa e Temita, e o que escribe. Tamén Tiberio Arias e a súa dona Antonia e filla Mª Jesús.

Galería creada por   Secundino o voso veciño do corazón.