ALBERGUERÍA:  FOTOS

Alberguería: un pobo da provincia de Ourense. As súas xentes.

Inauguro este apartado, onde figurarán tódalas fotografías enviadas polos internautas sobre a zona: encoro de Prada, pobo de Alberguería, etc. Dar as gracias anticipadas a todos os que desinteresadamente colaboren.

Ver fotografías:

Fotos de Jose María Blanco

Fotos de Juan Carlos Álvarez 1

Fotos de Juan Carlos Álvarez 2

Fotos de J. C. Álvarez 3 (Oleiros)

Video de J.C. Álvarez.

Fotos de Frank Cobo

Este é o meu email de contacto.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS   DA   ALBERGUERÍA.

Fotografía sacadas no mes de xulio do 2002. Encoro de Prada. Pobo de Alberguería. Fotografía Jose María Blanco.

Fotografía sacadas no mes de xulio do 2002. Encoro de Prada.  Fotografía Jose María Blanco.

Fotografía sacadas no mes de xulio do 2002. Encoro de Prada. Fotografía Jose María Blanco.

Fotografía sacadas no mes de xulio do 2002. Encoro de Prada. Pobo de Prada. Fotografía Jose María Blanco.

 

 

Subir.