01-09-2002

ALBERGUERÍA FOTOS -4 

As fotografías que aparecen a continuación, foron enviadas dende Arxentina por Lily Paradelo.

Sobra decirlle  que moitas gracias.

Na fotografía D. Eloy Tato nos anos mozos. Foi Párroco de Alberguería. 

Ánimo, ¡ sempre Alberguería! .

Ver fotografías.

 

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DA XENTE DE ALBERGUERÍA.

ALBUM - 4

Album de fotografías nº 4 sobre xente do pobo de Alberguería. 1958.

Pulsando a fotografía aparece moito máis grande e con máis detalle.

 

Artemia Paradelo e Victorino Estévez, pais de Lily Paradelo. América Rodriguez Paradelo (religiosa), actualmente en Madrid.
D. Eloy Tato Losada (Párroco de Alberguería) e a súa sobriña Pacita Prada. D. Eloy Tato Losada nos anos mozos.
D. Jose Manuel Barco Herrero (Párroco de Alberguería) D. Jose Manuel Barco Herrero, capellán do exercito.
Maria Pepa, Agustín e o seu fillo Pepe. César Canelas Barrio coa súa esposa e os seus fillos.

Subir.