Na fotografía vese o palomar de Victorino, a derradeira casa camiño de Meda e a fonte do padroliño.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.