..

FESTAS ALBERGUERÍA ANOS 2009 ATA 2021

EN OURENSE E BUENOS AIRES

 
Festa 2009 en Ourense Festa 2009 en B. Aires.
 
Festa 2010 Ourense Festa 2010  B. Aires
  
Festa 2011 Ourense Festa 2011  B. Aires
  
Festa 2012 Ourense Festa 2012 B. Aires.
   
Festa 2013 Ourense Festa 2013 B. Aires.
   
Festa 2014 Ourense Festa 2014 B. Aires.
   
Festa 2015 Ourense

Festa 2016 Ourense

   

Festa 2017 Ourense

Festa 2018 Ourense
   
Festa 2019 Ourense Festa 2020 Ourense

 

 

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver. 

..............