FESTA  DO ANO     2003 en Buenos Aires.

Alberguería             demostra, unha vez máis,  que inda está viva.                                  

¡Sempre Alberguería!                            :

Subcapítulo Presentación.
Subcapítulo Fotos da festa.
Subcapítulo Saír

ALBERGUERÍA

POBO ASOLAGADO POLO ENCORO  DE PRADA 1958 (Ourense). 

Encoro de Prada en Ourense. Debaixo está o pobo de Alberguería. ............ Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.