CENSO DE  VECIÑOS DE ALBERGUERÍA

E OS SEUS  DESCENDENTES.

 

Usuario

 

Clave

 

 

Importante: "Ó amparo do art. 2º-2 da Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, esta é unha web para uso persoal da Asociación Cultural Alberguería Oleiros (ACAO)  e polo tanto dos seus socios e amigos, có único fin de estar  en contacto entre nós  e manter o nome do noso pobo  e as nosas lembranzas vivas...

"Calquer persoa que sendo veciño do antigo pobo de Alberguería ou descendente e figure nesta base de datos e  prefiera que non utilicemos os seus datos personais deberá simplemente solicitalo a través do correo acao@albergueria.es  e a súa petición será atendida inmediatamente.".  O acceso, de todos os xeitos, terá que ser autorizado mediante clave pola asociación ACAO.

Nota: as palabras de paso, tanto usuario como a clave, poden ser suministradas póndose en contacto con ACAO ou ben mandando un email o que fai a web ou webmaster, neste caso eu. Este é o meu email.

Volver a Albergueria.