05-11-2001

ALBERGUERÍA:  VIVE  HOXE

Foto do ano 15-08-1997, na ocasión de celebrar os veciños de Alberguería a festividad da súa patrona a Nosa Sra. da Asunción. Este ano celebrouse no santuario da Ascensión de Prada, pero foi o único ano que se fixo. Nesta ocasión veu especialmente dende Colombia Don Eloy Tato Losada, obiaspo en Colombia e crego antiguo de Alberguería, a súa visita foi especial para saudar os veciños e por suposto decir a misa.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Salir esp.