10-10-2001

ALBERGUERÍA:  VIVE  HOXE

Fotografía do día 15-08-2001.

Festa de Nosa Sra. Asunción. Alberguería. Ourense.

¡¡Alberguería vive!!.

 

Ver a fotografía un pouco máis cerca.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Salir esp.