(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Artemia Paradelo Pérez e Victorino Estévez Alvarez.