(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Na fotografía sacada nun costado da iglesia de Alberguería están: de pé empezando pola ezquerda : ignacia, Concha, Julia, Norma, Luisa.

Sentadas e tamén empezando dende a ezquerda están: Felisa, Sinda, Carmiña, Laida e Tílde.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.                               Volver ó índice .