(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Na fotografía, sacada na escaleira da casa nº 103 de Casiano Estévez e Josefa Alvarez, os abós paternos de Lily . Nela están os pais de Lily: Artemia Paradelo e Victorino Estévez así como a miña prima e o seu pai Graciano (a dereita). Hai un rapaciño que non puden identificar.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver                                         Volver ó índice .