(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Fotografía sacada na "Fonte dos pitos" e mirando o pobo de Alberguería.

A montaña que se ve a dereita é "O alto de Preboubo", que é a ínsula que sobresae actualmente no encoro de Prada xunto a presa.

A rapaza que está na fotografía é Licesia Estévez Paradelo ( Xexa), que está montada en "Cuca", unha egua que era do abo José Paradelo. Penso qué Lily sabe perfectamente de que vai a fotografía, xa que esta moza é a súa irmán.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.                                       Volver ó índice fotos.