(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Parte posterior da iglesia. Esta iglesia foi levantada e desarmada para trasladala a Vega de Cascallana. Unha auténtica pena xa que podería quedar na zona.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver outras.                               Volver a índice fotos.