(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Iglesia de Alberguería no ano 1955. Fachada principal. Foi trasladada a vega de Cascallana, onde fixeron unha imitación con pouco que ver con esta iglesia. Hai cousas que non se entenden...

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.                                      Volver ó índice fotos.