(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Outra vista da casa nº 24 de Ricardo e Luzdivina, dende logo menuda casa.

 A típica da zona: casas de pedra, neste caso encintadas e cubertas de pizarra.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver outras.                                          Volver a índice fotos.