(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Derradeiros tempos. Casa nº 24 do pobo de Alberguería, xa desfeita. É a casa de Ricardo Rofriguez e Luzdivina Arias. Está sin ventás e sin teito, xa estaba desmantelada. Unha desfeita.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.