(c) LilY.

ALBERGUERÍA FOTOS

Parte posterior de la casa nº 102 Graciano Estévez y Claudina Escuredo, co seu corredor que miraba a rúa principal do pobo de Alberguería.

Hoxe baixo as augas dun encoro. Ourense

Vovel a la página "O encoro do Umia" Volver.