Album -2

ALBERGUERÍA FOTOS

O altar da Virxen. Iglesia da Alberguería.

Ver unha imaxen máis clara.

Volver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxen do altar da Iglesia.