CASAS DO POBO DE ALBERGUERÍA
NOS ANOS 1950 a 1958
 

Aclarar que das 207 casas que tiña Alberguería (incluidas bodegas, pallares, cortes, teares, etc.) soio aparecen neste estudio 189. O resto, 18 casas,  non figura nas carpetas do  Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Razóns: os donos habían chegado a un acordo con Moncabril ou habían recurrido a Madrid ou outras causas...