Fotografías do Balneario de Mondón
 
"1903 - Emilio López" Balneario de Mondón.


1

2

3

4

Galería creada por Secundino con fotografías de José Carlos Álvarez    Volver ó balneario de Mondón.